Met ons gezin zijn wij, Ellen, Esther, Jasper en Jan, al bijna 25 jaar full time werkzaam als zendeling. We hebben jaren gewerkt in de sloppenwijken van Zuid India en heel veel meisjes, veelal wezen of verkocht door arme familie, mogen redden uit kinderarbeid en prostitutie en hen een veilig thuis en ook een toekomst door goede opleiding mogen geven. Dit naast het opzetten van gezondheidzorg, beroepsonderwijs en kerken voor de allerarmsten. Door het geven van Pastor trainingen en het preken en houden van Gospel meetings door heel India werden onze visa uiteindelijk ingetrokken en moesten we dit werk overdragen. Inmiddels heeft God de deuren naar India weer geopend en zullen we hier vanaf 2018 weer nieuwe projecten voor meiden mogen gaan opzetten.

Baan Zion Children Prison Ministries, Chiangrai, Thailand
Sinds 2003 wonen en werken we nu in Chiangrai, Thailand en hebben hier een een officiele stichting met een speciaal door de overheid afgegegeven NGO-ship van het Department of Social Welfare.
De Heer heeft ons hier geroepen voor meisjes uit de Hmong Hill Tribe dorpen hoog in de bergen aan de grens met Laos en Myanmar, waarvan de moeder in de gevangenis zit. En helaas zijn dat er heel veel. Soms zitten de meisjes met hun moeder in de gevangenis en daar is geen enkele voorziening om deze kinderen goed te verzorgen. Er is geen geschikte voeding, gezondheidzorg, iets om te spelen of iets van onderwijs en uiteindelijk worden deze meisjes toch teruggestuurd naar hun dorp. Een groot deel van de meisjes blijft zo wie zo onverzorgd achter op het dorp bij oude grootouders of andere familie die vaak niet kan of wil zorgen. Veel van deze meisjes gaan niet naar school en leven onder kind onwaardige omtandigheden. Werk in en om het huis, op het land, geestelijk en lichamelijk misbruik, sexueel misbruik en human trafficking richting de prostitutie zijn hier aan de orde van de dag voor deze vaak heel jonge meisjes.

We hebben goede samenwerking met 8 gevangenissen waar we heel regelmatig komen en veel moeders spreken. Op verzoek van de moeders daar halen we indien mogelijk meiden hieruit of bevrijden ze bij misbruik uit hun dorp van herkomst en de klauwen van human traffickers. We vangen ze op in onze huizen en geven ze samen met onze vrouwelijke staf een liefdevolle gezinssituatie met alles wat een kind nodig heeft en werken door goede scholing tot en met Universiteit aan hun toekomst.


Ook de moeders worden niet vergeten en in de gevangenis ondersteund met wat ze nodig hebben en bij vrijlating geholpen een nieuw leven op te bouwen met hun kind. Per 2018 zijn we gestart met een pilot project in 2 dorpen waar we meisjes van gedetineerde moeders ondersteunen met als doel ze veilig te kunnen laten wonen in hun eigen omgeving binnen hun eigen familieverbanden.