Doop3
 
 
Dopen
 
Op Bijbelse gronden dopen we mensen door onderdompeling onder belijdenis van hun geloof. Dat
betekent wel dat we een kandidaat dopen op een leeftijd dat hij/zij bewust kan kiezen.
 
De Bijbel leert ons over bekering, waterdoop en Geestesdoop. Het is een ‘heilig drietal’ dat het begin
van het leven met God markeert en een waarachtige wedergeboorte inluidt.
 
Waar de twee eerste handelingen – die van bekering en waterdoop – worden verricht door de mens,
is de derde, de doop in de Geest, het antwoord van God. Hij geeft zijn Geest en vervult de dopeling
met zijn heerlijke aanwezigheid, waardoor ‘alles anders wordt’.
 
We houden regelmatig doopdiensten.
 
Overweeg je om je te laten dopen? Geef je dan op via info@berea.nl