Profetie

Profetie is aan het lichaam van Christus vooral gegeven voor onderlinge opbouw, bemoediging en vertroosting. We lezen dat bijvoorbeeld in 1 Kor.14:3. Maar hoe doe je dat? En kan je maar zeggen wat er 'in je gedachten' komt? En wie beoordeelt of een profetie zuiver is?

Profetie is een geestesgave. Maar is die alleen bedoeld voor de samenkomst op zondag en niet voor 'de straten en pleinen', dus voor het leven van alledag?

Kortom: Profetie, hoe gaat dat? Is dat echt voor iedere gelovige, en hoe past dat alles in deze tijd?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de cursus 'Profetie'.

Onderwijs wordt afgewisseld met praktijkoefeningen.
Voor informatie kunt u mailen naar info@berea.nl