Training

Gebed is het bijzondere voorrecht dat God aan zijn kinderen heeft verleend. Gebed verandert mensen en situaties! Maar bidden, hoe doe je dat?

Beréa  biedt op het gebied van gebed meerdere trainingen aan. Ze zijn allereerst bedoeld voor leden, maar zijn op verzoek ook toegankelijk voor andere belangstellenden.

Na afloop van de zondagse samenkomst zijn er altijd teams, bestaande uit twee personen, beschikbaar om mensen bij te staan met gebed.

Voor informatie kunt u mailen naar info@berea.nl