Bevrijding

Vaak worden we ons als gelovige pas na verloop van tijd bewust van kwetsuren, stemmen en blokkades die ons beletten te groeien van heerlijkheid tot heerlijkheid en ons te ontwikkelen van kracht tot kracht. Steeds weer worden we geremd in onze uitingen tegenover God, onze naaste en onszelf. Anderen ervaren de aanwezigheid van God, horen zijn stem, maar ik …..

Kwetsuren en andere obstructies kunnen verdwijnen met pastorale hulp in de vorm van voorbede en gesprekken. Maar er zijn situaties waarin deze vorm van hulpverlening geen uitkomst biedt. Er is enige verlichting van de kwaal, maar die wordt steeds weer gevolgd door een terugval in oude patronen. Er kan in zo’n situatie bevrijding van de verdrukking en obstructie nodig zijn.

Het gebed voor bevrijding verlost van de uitzichtloosheid en vernietigt de strik waarin we gevangen kunnen zijn. Het resultaat is dat we vrij kunnen adem halen en de vrucht van de Geest tot ontwikkeling kan komen in ons leven.

Voor informatie kunt u mailen naar: info@berea.nl