Visie5
 

Visie

God is de allerbeste  in het verdrijven van chaos, angst en duisternis en het tevoorschijn roepen van orde, vrede en licht! Dat doet Hij niet alleen voor speciale mensen maar voor iedereen!! Ook voor u!

Wij willen met elkaar veranderen naar het beeld van God. We willen onvoorwaardelijk geloven en ontvangen wat Hij in Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Samen met elkaar willen de we rijkdom van Gods beloften ontdekken. We leren met elkaar op te trekken in eenheid, geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus! En dat is mogelijk, omdat Jezus heeft gebeden: ….. dat ze één zijn, gelijk Wij één zijn.

Actie


Als gemeente zijn we geroepen om God en zijn Zoon Jezus te eren en om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Wij verkondigen het goede nieuws van herstel en genezing voor de gehele mens in Amsterdam en omgeving. Wij willen dit ook praktisch maken en dienstbaar zijn voor onze omgeving, door middel van verschillende activiteiten, zoals:

  • Bidden voor zieken
  • Pastorale en diaconale hulp
  • Cursus Nederlands en Nederlandse cultuur
  • Computerlessen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@berea.nl