Leiderschap in Beréa Amsterdam
 
Beréa Amsterdam kent een meervoudig en breed leiderschap. Iedere leider dient zijn naaste en de gemeente vanuit zijn specifieke gave en roeping. Het principe van meervoudig leiderschap wordt in alle lagen van de gemeente  doorgevoerd. Iedere leider zal zich inspannen om andere leiders ‘voort te brengen’ en hen te brengen op een plaats die in overeenstemming is met de roeping en bekwaamheid van die specifieke persoon.
 
Het leiderschap


Het leiderschap wordt gevormd door  een kernteam. Elk teamlid heeft de verantwoordelijkheid over het geheel van activiteiten en in het bijzonder over de hem/haar toevertrouwde afdeling. Kernteamleden  zijn personen die een roeping hebben op het gebied van de gaven volgens de Bijbelgedeeltes Efeziërs 4:11 en Romeinen 12:6-8 en die blijk geven van een juiste hartgesteldheid. Ze hebben een bewezen bediening binnen de gemeente; hebben daarin  trouw bewezen en beschikken over voldoende tijd om hun roeping binnen Beréa Amsterdam uit te oefenen. Er wordt binnen  het kernteam gestreefd naar een zodanige samenstelling dat er over de volle breedte van hetgeen in de genoemde Bijbelgedeelten is gegeven, kan worden gewerkt en gediend.

 

 

Leiderschap