ANBl-gegevens ECBA
 
Naam van de instelling:
Evangelisch Centrum Beréa Amsterdam
 
RSIN-nummer: 
808836778
 
Bezoekadres:
Joop Geesinkweg 313, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
 
 
Doelstelling

Het Evangelisch Centrum Berea Amsterdam stelt zich ten doel de verkondiging van het evangelie van Jezus  Christus in de ruimste zin van het woord.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Door middel van onderwijs en prediking worden de leden van de kerkelijke gemeente bemoedigd en opgebouwd in hun geloof. Naar de opdracht van het evangelie worden ook anderen bereikt middels evangelisatie en zending.

 
 
Bestuur
  • Voorzitter           
  • Secretaris          
  • Penningmeester
 

Beloningsbeleid

Er wordt geen beloningsbeleid gevoerd. Wij werken met vrijwilligers.

 

Actueel situatie

Op zondag komt de gemeente bijeen voor aanbidding, gebed en prediking. De jongeren hebben dan hun eigen bijeenkomsten. Op andere dagen komen de leden bijeen in huisgroepen en in ander verband voor onderwijs, onderlinge bemoediging en praktische bijstand.
Anderen komen bijeen om hen die (nog niet) geloven te bereiken middels evangelisatie.
Buiten Nederland wordt zending bedreven door een aantal werkers die door de kerkelijke gemeente financieel worden ondersteund. Het gaat momenteel om activiteiten in Thailand, India en Zuid Afrika.

 

Financien

De kerkelijke activiteiten zoals hierboven beschreven worden betaald uit de vrijwillige bijdragen (offergaven en tienden) van de gemeenteleden, uit collectes en andere verkrijgingen.
 
Jaarverslagen