Samenkomst4
 
Samenkomsten
 
Iedere zondag komen we als gemeente bij elkaar om 10.00 uur – tijdens deze samenkomsten wordt
ruim de tijd genomen voor lofprijzing en aanbidding – waarbij aanwezigen gelegenheid krijgen om
zich op persoonlijke wijze te uiten door vlaggen, dans, profetie en gebed.
 
Na een deel van de lofprijzing en aanbidding hebben de kinderen t/m groep 8 hun eigen programma.
 
De prediking is bedoeld om te bemoedigen, aan te sporen en om op te bouwen. De prediking wordt
simultaan in het Engels vertaald.
 
Na de samenkomst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
 
Tevens  worden er regelmatig  tijdens  de zondagse samenkomsten nieuw-gelovigen gedoopt door
onderdompeling en worden er (pasgeboren) kinderen en hun ouders gezegend.
 
Eens per maand en wel op de eerste zondag van de maand wordt gezamenlijk het avondmaal
gevierd, waaraan iedere gelovige mag deelnemen.