home

 

@home huisgroepen!

Wij vinden het erg belangrijk dat we ook buiten de zondag diensten met elkaar optrekken.
Dat we een plek hebben waar we;

  • meer kunnen investeren in relaties.
  • een kop koffie of thee kunnen drinken
  • een gezellig gesprek kunnen voeren
  • kunnen praten over dagelijkse uitdagingen
  • er voor elkaar kunnen zijn
  • voor elkaar kunnen bidden
  • kunnen ontdekken wat de bijbel zegt over bepaalde onderwerpen

Kortom een plek waar we thuis kunnen zijn.

Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er @home. Er zijn dan geen andere activiteiten in Berea.

Wilt u ook naar een @home huisgroep maar heeft u zich nog niet opgegeven, dan kunt u zich als nog opgeven via de receptie. (info@berea.nl - 020-5929929)

Wij hopen u snel te zien bij een van de @home huisgroepen!