“Deel je geloof met de ander”
 
WORKSHOP Evangelisatie (met de nadruk op WORK). Op zaterdag 25 maart 2017
 
 
Discipelschap zoals in het boek Handelingen
Wanneer we het boek Handelingen lezen, is het opvallend om te zien hoe God
gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De kerk groeide
als kool en continu lezen we dat mensen vervuld werden met de Heilige Geest.
De discipelen predikten, genazen, bevrijdden, doopten in water en ze werden vervuld met de Heilige Geest.
Hoe deden ze dit? En kan jij dit ook? Absoluut, ja! Deze workshop helpt je om hiervoor toegerust te worden.
 
Op zaterdag 25 maart zal Leen van Slooten samen met zijn team toerusting geven.
Leen heeft een verlangen om discipelen voort te brengen die op hun beurt
weer discipelen voortbrengen. Deze workshop is uniek, omdat het je direct
activeert in het uitstappen. Je zult worden getraind en geactiveerd om mensen
de waarheid over God en Jezus te vertellen, hoe je mensen tot Jezus kunt leiden
en hoe met hen te bidden voor genezing en de vervulling met de Heilige Geest.
 
Veranderd denken!
Als kerk moeten we ons afvragen welk signaal we uitzenden. Vaak nodigen we
mensen uit om naar de kerk te komen. Dit is echter voor veel mensen een te hoge
drempel. Het is ook niet wat de Bijbel leert. Onze opdracht is om uit te gaan. 
Wij zijn ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Deze hele training is er op gericht om je
toe te rusten op de plek waar jij staat in de samenleving en daar Gods Koninkrijk zichtbaar te maken.


 
Het programma
Zaterdag 25 maart beginnen we met een workshop waar je in grote lijnen
krijgt uitgelegd wat er gaat gebeuren.Je krijgt van 10:00 tot 15:00 uur
gerichte training. Training op de volgende gebieden: wie staan open voor
het evangelie, hoe ga je een gesprek aan, hoe leid je iemand tot Jezus,
hoe bid je voor een zieke en hoe bid je voor de vervulling met de Heilige Geest. 
Dezelfde avond kun je al mee met een evangelisatie actie op het Leidseplein.
We gaan samen met ervaren evangelisten, onder leiding van stichting Naar House, 
mensen in het nachtleven over Jezus vertellen. Echt super gaaf om meteen in praktijk
te brengen wat je geleerd hebt!
 
 
De volgende drie data mogen we wederom aan de slag:
 
Zaterdag 8 april
We trekken erop uit met de Kings Coach evangelisatie bus.
Tijd: 10:00-16:30 uur 
 
Zaterdag 22 april
We zullen met diverse teams, onder leiding van een teamleider, de straat op
gaan om dat wat we geleerd hebben in praktijk te brengen.
Tijd: 13:30-16:00 uur.
 
Zaterdag 29 april
’s Avonds van 22:00-01:30 zullen we met ervaren evangelisten, onder leiding
van stichting Naar House, mensen in het nachtleven over Jezus vertellen.
We starten met de voorbereiding om 19:30 in Berea.
 
 
We nodigen u uit voor deze workshop op zaterdag 25 maart 2017 aanvang 10.00 uur.
We denken rond 15.00 uur te eindigen.
Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en voor gebed! 
De deelname is gratis, aanmelden is verplicht.
U kunt desgewenst tegen betaling lunchen.
Opgave via info@berea.nl of tel. 020 5929929.