Evangelisatie
 
Er is een blijde boodschap te verkondigen!!
 
Jezus, de Zoon van de levende God, is gekomen om te bevrijden en te genezen!
 
Hij heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matt.28:19, 20)
 
Die opdracht vervullen we als gemeente door zendelingen uit te zenden en te ondersteunen en gelovigen toe te rusten om het bevrijdende nieuws van Jezus in Amsterdam en omstreken te verkondigen en in de praktijk te brengen.